IFRS YÖNETİMİ

IFRS Yönetimi

IFRS raporlarmaları ve özel defterleri oluşturmak artık bir tık uzağınızda! IFRS Yönetimi modülümüz ile Dynamics AX ve 365 platformlarında sizlere yönetim kolaylığı sağlamaktayız.

Finansal muhasebenin temel işlevinin sona erdiği noktada yönetim muhasebesinin işlevleri başlamakta ve bu aşamada, finansal muhasebeden sağlanan veri ve bilgiler, bu veri ve bilgiler ile ilgili bazı karar süreçlerinde yararlanmak üzere işlenmeye çalışılmaktadır.

Genel olarak yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerine, işletme yönetiminde alacakları kararlarda gereksinim duydukları veri ve bilgileri düzenleyen, yorumlayan, iş programı ve yıllık bütçe uygulamasıyla denetim olanağı sağlayan muhasebe türü olarak da tanımlanabilir.

Yönetim muhasebesinin temel amacı; işletme yöneticisine karar almada yardımcı olmaktır. İşletme yöneticisi, yönetim muhasebesi sayesinde planlama ve karar alma sürecinde atılacak adımları daha kolay belirler.

  • İşletme faaliyetlerinin planlanmasına yardımcı olmak,
  • İşletme faaliyetlerinin denetlenmesine yardımcı olmak,
  • İşletme yöneticilerinin karar almasına yardımcı olmak.

Yönetim muhasebesi; işletme amaçları ile işletmede çalışanların amaçlarını ortak amaçlar doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçlar. Böylece işletmenin verimliliği daha da artacaktır.

IFRS Yönetimi<