ÇÖZÜMLERİMİZ

Microsoft Dynamics ERP

Kritik iş süreçlerinizin tek platform üzerinden yönetilmesini sağlayan Microsoft Dyanmics ERP çözümleri, şirketinizin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili kararlarınızı almanızı kolaylaştıran verilerinizin yönetimi ve analiz değerleri ile eşzamanlı olarak erişiminizi sağlamaktadır.

Microsoft Dynamics ERP çözümleri; güçlü altyapısı ve zengin üretkenlik uygulamaları ile müşterilerinizin ihtiyaçlarına tam zamanında yanıt vermenizi ve yeni fırsatları tespit etmenizi ve yakalamınızı kolaylaştırmaktadır.

Portfolio 6


     Sektörel Çözümler

İş süreçlerinizin uçtan uca yönetilmesi konusunda Analitik Bilişim; bilgi birikimi ve Microsoft Dynamics ERP'de sunmuş olduğu sektörel çözümlerle işletmenize rekabet avantajı sağlamaktadır.

Türkiye’de sektörlere özgü yasal düzenlemelerden, pazar dinamiklerine kadar işinizi büyütürken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok unsurla tam uyumlu çalışan Analitik Bilişim, işinizi her zaman en verimli şekilde yapmanızı sağlıyor.

Portfolio 6


     E-fatura & E-arşiv

Uygulamamız ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kademeli olarak mükellef şirketlere yasal zorunluluk olarak getirilen e– fatura ve e-arşiv kullanımının tamamının Dynamics AX & 365 üzerinden yönetilmesi sağlanmaktadır.

Müşteri veya tedarikçi faturalarınız ile ilgili olarak;

 • Carinin e – fatura carisi olup olmadığının kontrolü,
 • GİB e-fatura & e-arşiv kullanıcı listesinin alınması ve güncellenmesi,
 • Müşteri bazında XSLT tanımlama ile farklı müşterilerde farklı fatura görüntüsü elde edilmesi,
 • Giden faturalar için, fatura gönderimi öncesinde pdf formatında çıktı alınabilmesi
 • Kesilen faturaların GİB sistemine aktarımı ve gelen yanıtlarının takibi,
 • Gelen faturaların alınması ve yanıtlarının D365 üzerinden gönderilmesi,
 • Gelen faturaların D365'te girilen faturalar ile ototmatik olarak eşleştirilmesi, 
 • Zengin parametre tanımlama yapısı ile yazılıma ihtiyaç duymaksızın yapılan tanımlamalar 
 • ile e – fatura süreçleriniz için farklı bir yazılım kullanmanıza gerek kalmadan yönetebilecesiniz.
Portfolio 6


     E-irsaliye

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

Bu kapsamda Dynamics AX ve 365 üzerinden irsaliyelerinizin elektronik ortamdan gönderimi ve alınması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektesiniz. Müşteri veya tedarikçi irsaliyeleriniz ile ilgili olarak;

 • Carinin e – fatura carisi olup olmadığının kontrolü,
 • GİB e-fatura kullanıcı listesinin alınması ve güncellenmesi,
 • Giden e-irsaliye kayıtlarının oluşturulması ve durumlarının D365 üzerinden güncellenmesi
 • Gelen e-irsaliye kayıtlarının D365'e alınması ve yanıtlarının yine sistem üzerinden verilmesi
Portfolio 6


İleri Finans Çözümleri

Microsoft Dynamics AX & 365 platformalarında sağlamış olduğu yenilikçi Finansal çözümler ile şirketinizin finansal verilerinizi kolaylıkla yönetilmesi sağlanmaktadır. Zengin parametrik yapısı ve fonksiyonları ile yazılım ihtiyacı olmadan ihtiyaçlarınıza uygun olarak kurulumlar gerçekleştirilebilmektedir. Sunmuş olduğu raporlar ile finansal verilerinizin mevcut durumu, gelecek dönemdeki durumlarını analiz ederek şirketinizin geleceği adına önemli adımlar atabileceksiniz.

 • Ödeme Emirleri ve Banka dosya entegrasyonları: Bankaya gönderilen ödeme emirleri bu uygulama üzerinden yapılmaktadır. Yapılan ödeme emirleri ön çıktısı ve eki sistem tarafından oluşturulur. XML ile gönderme ve almada bu uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Ödeme emrinde farklı banka entegrasyonları ek olarak yapılacaktır.
 • Kredi Yönetimi: Kredi uygulaması, bankalarla olan kredi işlemleri için kullanılır. Bu uygulama bankalarla yapılan genel kredi sözleşmelerini içermez.
 • Leasing Yönetimi: Leasing sözleşmelerinin tahakkuk işlemlerinden başlayarak, kira ödemeleri ve buna bağlı periyodik hareketlerin muhasebeleşmesini sağlayan uygulamadır.
 • Teminat Yönetimi: Nazım hesaplarda izlenen Teminat mektubu, Teminat Çek-Senet ve diğer tiplerinde olan evrakların izlendiği uygulamadır
 • Müşteri/Satıcı Mutabakat Mektubu: Müşteri, satıcı veya vergi numarası bazında mutabakat mektubu oluşturulması ve kart üzerinde bulunan e-mail adresine mail gönderimi içindir. Dönem sonlarında yapılan mutabakatlaşmadır, BA/BS mutabakatı değildir
 • KDV Listeleri: Sistemde oluşmuş tüm vergi hareketlerini, kendi tablolarında eklenen yeni alanlarla beraber tutar. Bu veriler üzerinden parametrik seçeneklere göre listeleri oluşturur.  
 • Müşteri Risk Kontrol: Müşteride oluşan bakiyenin, belirlenen limite göre karşılaştırma yapan ve Müşteri sipariş onayda kullanıcıyı uyaran uygulamadır. Müşteri riski ikiye ayrılır, normal bakiye riski ve çek-senet riskidir.
 • Nakit Yönetimi: Nakit-Cash uygulaması belirli bir tarihte nakit mevcudu, Girişler ve Çıkışlara göre nakit pozisyonunu gösteren rapordur
 • Sigorta Yönetimi(Gelecek Aylara Ait Giderler): Sigorta poliçe sözleşmeleri ve 180* hesapta takip edilen diğer sözleşmeler bu uygulama altında takip edilmektedir. Peşin ödenen abonelikler, kira sözleşmeleri vb.
 • Müşteri - Satıcı Otomatik Eşleştirme: Müşteri ve satıcı açık hareketlerinin otomatik kapatılması için geliştirilmiş uygulamadır.
 • Müşteri - Satıcı Otomatik Virmanı: Müşteri ve satıcı açık hareketlerinde bulunan bakiyenin başka bir hesaba veya farklı bir deftere nakil profiline virmanlanması için geliştirilmiştir.
 • Kasa Çetveli: Kasa çetveli, kasaların aktif kullanıldığı birimlerdeki hareketleri tutar gün sonunda deftere nakil ile muhasebeşmesini sağlar.
 • Envanter Defteri: Madde ve madde boyutlarını Miktar/Tutar bazında; dönem başı, dönemiçi giriş ve dönemiçi çıkış ve kapanış stoklarını versiyonlayarak göstermektedir.
 • Adat Hesaplama: Ortaklar/Müşteri/Satıcı hesaplarının belirli bir tarih itibari ile, kümülatif bakiye hareketlerinin girilen faiz oranına göre hesaplanmış adat toplamlarını verir. 
Portfolio 6


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi çözümümüz ile Dynamics AX ve 365 platformlarında ürün maliyetlendirmesi, ithalata sait giderlerinin Stok maliyetine yansıtılması, masraf yeri muhasebesi, karlılık analizi çalışmalarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Tamamen parametrik bir yapıya sahip çözümlerimiz ile işletmenizde gerçek maliyet ölçümlerine sahip olmanız çok kolay olacaktır.

Portfolio 6


IFRS Yönetimi

IFRS raporlarmaları ve özel defterleri oluşturmak artık bir tık uzağınızda! IFRS Yönetimi modülümüz ile Dynamics AX ve 365 platformlarında sizlere yönetim kolaylığı sağlamaktayız.

Finansal muhasebenin temel işlevinin sona erdiği noktada yönetim muhasebesinin işlevleri başlamakta ve bu aşamada, finansal muhasebeden sağlanan veri ve bilgiler, bu veri ve bilgiler ile ilgili bazı karar süreçlerinde yararlanmak üzere işlenmeye çalışılmaktadır.

Genel olarak yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerine, işletme yönetiminde alacakları kararlarda gereksinim duydukları veri ve bilgileri düzenleyen, yorumlayan, iş programı ve yıllık bütçe uygulamasıyla denetim olanağı sağlayan muhasebe türü olarak da tanımlanabilir.

Yönetim muhasebesinin temel amacı; işletme yöneticisine karar almada yardımcı olmaktır. İşletme yöneticisi, yönetim muhasebesi sayesinde planlama ve karar alma sürecinde atılacak adımları daha kolay belirler.

 • İşletme faaliyetlerinin planlanmasına yardımcı olmak,
 • İşletme faaliyetlerinin denetlenmesine yardımcı olmak,
 • İşletme yöneticilerinin karar almasına yardımcı olmak.

Yönetim muhasebesi; işletme amaçları ile işletmede çalışanların amaçlarını ortak amaçlar doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçlar. Böylece işletmenin verimliliği daha da artacaktır.

Portfolio 6