İLERİ FİNANS ÇÖZÜMLERİ

İleri Finans Çözümleri

Microsoft Dynamics AX & 365 platformalarında sağlamış olduğu yenilikçi Finansal çözümler ile şirketinizin finansal verilerinizi kolaylıkla yönetilmesi sağlanmaktadır. Zengin parametrik yapısı ve fonksiyonları ile yazılım ihtiyacı olmadan ihtiyaçlarınıza uygun olarak kurulumlar gerçekleştirilebilmektedir. Sunmuş olduğu raporlar ile finansal verilerinizin mevcut durumu, gelecek dönemdeki durumlarını analiz ederek şirketinizin geleceği adına önemli adımlar atabileceksiniz.

 • Ödeme Emirleri ve Banka dosya entegrasyonları: Bankaya gönderilen ödeme emirleri bu uygulama üzerinden yapılmaktadır. Yapılan ödeme emirleri ön çıktısı ve eki sistem tarafından oluşturulur. XML ile gönderme ve almada bu uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Ödeme emrinde farklı banka entegrasyonları ek olarak yapılacaktır.
 • Kredi Yönetimi: Kredi uygulaması, bankalarla olan kredi işlemleri için kullanılır. Bu uygulama bankalarla yapılan genel kredi sözleşmelerini içermez.
 • Leasing Yönetimi: Leasing sözleşmelerinin tahakkuk işlemlerinden başlayarak, kira ödemeleri ve buna bağlı periyodik hareketlerin muhasebeleşmesini sağlayan uygulamadır.
 • Teminat Yönetimi: Nazım hesaplarda izlenen Teminat mektubu, Teminat Çek-Senet ve diğer tiplerinde olan evrakların izlendiği uygulamadır
 • Müşteri/Satıcı Mutabakat Mektubu: Müşteri, satıcı veya vergi numarası bazında mutabakat mektubu oluşturulması ve kart üzerinde bulunan e-mail adresine mail gönderimi içindir. Dönem sonlarında yapılan mutabakatlaşmadır, BA/BS mutabakatı değildir
 • KDV Listeleri: Sistemde oluşmuş tüm vergi hareketlerini, kendi tablolarında eklenen yeni alanlarla beraber tutar. Bu veriler üzerinden parametrik seçeneklere göre listeleri oluşturur.  
 • Müşteri Risk Kontrol: Müşteride oluşan bakiyenin, belirlenen limite göre karşılaştırma yapan ve Müşteri sipariş onayda kullanıcıyı uyaran uygulamadır. Müşteri riski ikiye ayrılır, normal bakiye riski ve çek-senet riskidir.
 • Nakit Yönetimi: Nakit-Cash uygulaması belirli bir tarihte nakit mevcudu, Girişler ve Çıkışlara göre nakit pozisyonunu gösteren rapordur
 • Sigorta Yönetimi(Gelecek Aylara Ait Giderler): Sigorta poliçe sözleşmeleri ve 180* hesapta takip edilen diğer sözleşmeler bu uygulama altında takip edilmektedir. Peşin ödenen abonelikler, kira sözleşmeleri vb.
 • Müşteri - Satıcı Otomatik Eşleştirme: Müşteri ve satıcı açık hareketlerinin otomatik kapatılması için geliştirilmiş uygulamadır.
 • Müşteri - Satıcı Otomatik Virmanı: Müşteri ve satıcı açık hareketlerinde bulunan bakiyenin başka bir hesaba veya farklı bir deftere nakil profiline virmanlanması için geliştirilmiştir.
 • Kasa Çetveli: Kasa çetveli, kasaların aktif kullanıldığı birimlerdeki hareketleri tutar gün sonunda deftere nakil ile muhasebeşmesini sağlar.
 • Envanter Defteri: Madde ve madde boyutlarını Miktar/Tutar bazında; dönem başı, dönemiçi giriş ve dönemiçi çıkış ve kapanış stoklarını versiyonlayarak göstermektedir.
 • Adat Hesaplama: Ortaklar/Müşteri/Satıcı hesaplarının belirli bir tarih itibari ile, kümülatif bakiye hareketlerinin girilen faiz oranına göre hesaplanmış adat toplamlarını verir. 
İleri Finans Çözümleri<