E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ

E-fatura & E-arşiv

Uygulamamız ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kademeli olarak mükellef şirketlere yasal zorunluluk olarak getirilen e– fatura ve e-arşiv kullanımının tamamının Dynamics AX & 365 üzerinden yönetilmesi sağlanmaktadır.

Müşteri veya tedarikçi faturalarınız ile ilgili olarak;

 • Carinin e – fatura carisi olup olmadığının kontrolü,
 • GİB e-fatura & e-arşiv kullanıcı listesinin alınması ve güncellenmesi,
 • Müşteri bazında XSLT tanımlama ile farklı müşterilerde farklı fatura görüntüsü elde edilmesi,
 • Giden faturalar için, fatura gönderimi öncesinde pdf formatında çıktı alınabilmesi
 • Kesilen faturaların GİB sistemine aktarımı ve gelen yanıtlarının takibi,
 • Gelen faturaların alınması ve yanıtlarının D365 üzerinden gönderilmesi,
 • Gelen faturaların D365'te girilen faturalar ile ototmatik olarak eşleştirilmesi, 
 • Zengin parametre tanımlama yapısı ile yazılıma ihtiyaç duymaksızın yapılan tanımlamalar 
 • ile e – fatura süreçleriniz için farklı bir yazılım kullanmanıza gerek kalmadan yönetebilecesiniz.
E-fatura & E-arşiv<


E-irsaliye

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

Bu kapsamda Dynamics AX ve 365 üzerinden irsaliyelerinizin elektronik ortamdan gönderimi ve alınması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektesiniz. Müşteri veya tedarikçi irsaliyeleriniz ile ilgili olarak;

 • Carinin e – fatura carisi olup olmadığının kontrolü,
 • GİB e-fatura kullanıcı listesinin alınması ve güncellenmesi,
 • Giden e-irsaliye kayıtlarının oluşturulması ve durumlarının D365 üzerinden güncellenmesi
 • Gelen e-irsaliye kayıtlarının D365'e alınması ve yanıtlarının yine sistem üzerinden verilmesi
E-irsaliye<